MALACKY
piatok 25.10.2019 o 12:00-17:00

17.09.2019  online webinár o 21:00-23:00

MALACKY
štvrtok 12.09.2019 20:00-21:30

pondelok 16.09.2019 - online webinár 21:00-22:30

 

MALACKY
online webinár 21.10.2019 o 21:00 - 22:00

MALACKY
začiatok kurzu podľa záujmu

 

MALACKY
nedeľa 13.10.2019 16:00-18:00

MALACKY
sobota 26.10.2019 o 09:30-12:00

MALACKY
sobota 26.10
.2019 o 13:00 - 16:00

MALACKY
sobota 28.9.2019 o 9:30 a 12:00

MALACKY
pondelok 14.10.2019 o 17.30-19.00

domáci kurz
cena: 150,-

súkromný kurz v trvaní 6 hodín
cena 250,- + doprava