MALACKY
sobota 21.09.2019 9:00-14:00

MALACKY
streda 18.09.2019 14:00-15:30

MALACKY
pondelok 02.09.2019 20:00-21:30

MALACKY
streda 18.09.2019 17:30

MALACKY
od 12.09.2019 raz týždenne po 5 stretnutí

MALACKY
sobota 14.09.2019 16:00-17:30

MALACKY
sobota 28.09.2019 09:30-12:00

MALACKY
sobota 28.09
.2019 13:00 - 16:00

MALACKY
nový termín čoskoro 🙂

MALACKY
nový termín čoskoro

domáci kurz
cena: 150,-

súkromný kurz v trvaní 6 hodín
cena 250,- + doprava