Filozofia kurzu Pokojný pôrod

Kurz Pokojný pôrod vychádza z učenia mnohých známych a svetovo uznávaných pôrodných odborníkov v celej histórii. Dr. Grantly Dick-Read, anglický pôrodník, bol jedným z prvých „moderných“ lekárov, ktorí predložili koncept prirodzených pôrodov v roku 1920. Od tej doby poznáme aj veľa ďalších vplyvných zástancov prirodzeného pôrodu, medzi nimi napr. svetoznámy francúzsky pôrodník Dr. Michel Odent alebo zakladateľka metódy Hypnopôrod Marie Mongan.

Zakladateľka Pokojného pôrodu Silvia Kuzmová mala tú česť študovať u oboch z nich.

Učenie Michela Odenta

Učenie Marie Mongan - Filozofia Hypnopôrodu

 

Fyziológia

Základom prípravy na pôrod je pochopenie celého pôrodného procesu z pohľadu fyziológie. Ak žena rozumie reakciám svojho tela, dokáže so svojim telom bez problémov spolupracovať. Ak daným skutočnostiam porozumie i pôrodný partner, dokáže byť rodiacej žene skutočnou oporou. Práve nepripravenosť partnerov stojí za radom pôrodných komplikácií.

Pri prirodzenom a nerušenom pôrode sa vyplavujú rovnaké hormóny lásky ako pri milovaní. Aby sme dokázali chápať a prijať pôrod ako súčasť našej sexuality, musíme porozumieť jeho fyziológii.

Pôrod začína v mysli

Silu mysle netreba podceňovať. Najdôležitejší orgán, ktorý umožňuje sile prírody, aby pri pôrode splnila svoju úlohu, je náš mozog. Resp. naša myseľ. Práve s ňou budeme počas kurzu a tehotenstva veľa pracovať.

Myseľ výrazne ovplyvňuje fyzické reakcie tela rodiacej ženy pri pôrode.

Najaktívnejšou časťou rodiacej ženy je hypothalamus a hypofýza - starobylá, primitívna mozgová časť, žľaza, ktorá produkuje všetky hormóny, ktoré sa zúčastňujú pôrodného procesu.  Činnosť „nového“ mozgu, neokortexu (mozgu intelektu) by mala byť počas pôrodu čo najviac utlmená.

Ako je možné, že sa v dnešnej modernej dobe táto skutočnosť pri pôrode úplne ignoruje?

Myseľ, ktorá má schopnosť dať telu impulz, aby sa plynule otvorilo a hladko priviedlo na svet bábätko. Rovnaká myseľ, ktorá dokáže pod vplyvom strachu naše telo paralyzovať a úplne zablokovať prirodzené pôrodné procesy.

Ak nahradíme myšlienky na bolesť a strach myšlienkami duševnej pohody a radosti, dokážeme si v plnom zmysle slova vytvoriť pozitívnu skúsenosť pôrodu, ktorý nás čaká.

 „Keď sa pozrieme na rodičku očami fyziológa, je ľahké interpretovať jav, ktorý poznajú matky a tiež pôrodné asistentky, ktoré zažili nerušený pôrod. Je to tá skutočnosť, že pokiaľ žena rodí po svojom, bez akejkoľvek medikácie, stáva sa bežne, že sa akoby oddelí od okolitého sveta, akoby „ odišla na inú planétu“. Trúfne si robiť to, čo by sa vo svojom bežnom spoločenskom živote neodvážila urobiť, napríklad hlasno kričať či nadávať. Zaujíma tie najneočakávanejšie polohy, vydáva tie najneočakávanejšie zvuky. To všetko znamená, že znižuje kontrolu svojho neokortexu. Táto redukcia neokortexu je z praktického hľadiska najdôležitejším aspektom fyziológie pôrodu.“ Michel Odent

Prečítajte si aj: Hlavné techniky kurzu